• havingdreams
 • goodreason
 • colorfulvillain
 • kacownik
 • ahuramazda
 • viszys
 • Meandra
 • crimsonghost
 • polwytrawnie
 • akt-5
 • BlackCrown
 • maryjanejanis
 • stonedrabbit
 • RouxBlonde
 • przesilenie
 • disheveled
 • matwin
 • guyver
 • Carridwen
 • kurol
 • meeds
 • qb
 • kordiii
 • thealex
 • melanchujnia
 • edgith
 • tha0wolfman
 • leavemeinhell
 • SinlessSatanist
 • kamilkordi
 • houseofpain
 • bigevilgrin00
 • liwaj
 • diemydarling
 • whovianx
 • zuazuzanna
 • annawanna
 • dumbscream
 • inajaa
 • itroll
 • unitedsoupsmusic
 • misza
 • puszka
 • maardhund
 • deadlihood
 • zorza
 • rainbowfuck
 • anncey
 • quaff
 • bomb-like
 • sztukamatorka
 • instead
 • cuilwarthien666
 • polaparis
 • efemeryda
 • jointskurwysyn
 • xsneakyx
 • grigorijo
 • miau-miau
 • fajnychnielubie
 • lasagne
 • msmcghee
 • nyuu
 • owieczkini
 • Kurtswife
 • skulldisco
 • domitrz
 • winduru
 • kateistrue
 • kurdebele
 • godeatgod
 • cornisawesome
 • nsfwoutfits
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6574 ce55 500
Reposted frompiehus piehus viagdziejestola gdziejestola
7960 d88c 500
Reposted fromhagis hagis viarhubarbrr rhubarbrr
8061 abcd 500
Reposted frombabyface babyface viapchamtensyf pchamtensyf
7326 836c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome
Samoakceptacja to proces.
— Karolina Cwalina - Smart sexy. Kalendarz 2020
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
3082 abe3 500
Ale parę dni temu zacząłem myśleć nad tym, czego właściwie chcę od życia, i dotarło do mnie, że kogoś kogo będę kochał.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
- Ma pan w literaturze ulubione zdanie?
- Lubię kwestię jednego z bohaterów Doctorowa, który na pytanie, czy jest jakieś życie po śmierci, odpowiada: "Jest, ale nie po twojej".
— Eustachy Rylski z rozmowie z Donatą Subbotko, Książki. Magazyn do czytania, 3/12
Reposted from1923 1923 viawszystkodupa wszystkodupa
7894 286a 500
0382 cc5b 500
Reposted fromAstalka Astalka viawszystkodupa wszystkodupa
3117 9340 500
Reposted frompiehus piehus viawszystkodupa wszystkodupa
0906 51ea 500
Reposted fromupinthesky upinthesky viawszystkodupa wszystkodupa
Musisz wytrzymać trochę dłużej, niż wydaje ci się, że jesteś w stanie, bo zbliżają się dobre rzeczy, których się nawet nie spodziewasz. 
— Orange is the New Black
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
4472 e292 500
Reposted frompiehus piehus viawszystkodupa wszystkodupa
1421 9b99
Reposted fromwestwood westwood viawszystkodupa wszystkodupa
2382 950a 500
Reposted fromwyczes wyczes viawszystkodupa wszystkodupa
4930 7c79
Mylą się ci, którzy wyobrażają sobie, że miłość rodzi się przez długi okres wspólnego życia i znajomości. Prawdziwa miłość jest córką duchowego porozumienia, które albo pojawia się od razu, albo wcale. Khalil Gibran
8319 45a3 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed vianowaczi nowaczi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl